KurumsalHakkımızda

Fizibilite, İşletme Kuruluş, Süreç Yönetimi, Mali Müşavirlik, Denetim, Şirket Değerleme ve Planlama, Pazarlama, Satın Alma, Üretim, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem, İdari İşler gibi temel işletme faaliyetleri alanında ve KOSGEB Teşvik ve Destekleri ile Diğer Ulusal ve Uluslararası Fonlardan sağlanan desteklerin KOBİ'lere aktarılması konusunda faaliyet gösteren A4 KOBİ DANIŞMANLIK, 2014 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Kuruluş gayesi ve amacı; öncelikle, bilgi, beceri ve sermayesini endüstriyel alanda değerlendirmek isteyen girişimcilere, sektöre giriş evresi öncesi ''FİZİBİLİTE (Yapılabilirlik) raporu düzenlemek, işletmeyi kurmak, sektöre ve pazara giriş ve tutunma sürecini tamamlayıp, diğer evrelerde firmaya, mali, finansal ve teknik konularda denetim ve DANIŞMANLIK desteğiyle, sürdürülebilir faaliyet oluşturmak ve geliştirmek'' olmuştur. Bu amaç ve gaye, iş yaşamında 25 yılını geride bırakan kurucumuz; Mürteza UZUN tarafından seçilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi (1985) ve Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden (2012) mezun olan Mürteza UZUN , 1987-2010 yılları arasında, kurumsal şirketlerde, farklı kademelerde orta ve üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Sürdürülebilir işletme faaliyet sistemi oluşturma ve geliştirme konusunda bilgi ve deneyim kazanan Mürteza UZUN, 1998 yılında Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik , 2012 yılında Bağımsız Denetim ve 2019 yılında Kobi Danışmanı-Seviye-6, gibi mesleki yeterlilik belgelerine sahiptir.

A4 KOBİ DANIŞMANLIK, KOBİ'lere yönelik mali ve teknik destek faaliyetini çözüm ortaklarıyla her yıl daha da geliştirerek sürdürmektedir.


VİZYONUMUZ

Sosyal Sorumluluk taşımak,

Adil olmak,

Şeffaf olmak,

Hesap verebilir olmak,

Yenilikçi ve Rekabetçi olmak,

Çevreye duyarlı ve saygılı olmak,

Sürdürülebilir faaliyet oluşturmak,isteği ve arzusu içinde olan her işletmenin yola çıkmak ve yolculukta yanında olmasını istediği DANIŞMAN firma olmaktır.MİSYONUMUZ

Ülkesinde ve Dünyada;

Ürettiği mal ve hizmet kalitesiyle,

Çalışan ve müşteri memnuniyeti ile,

Rekabetçi ve yenilikçi yönü ile,

Çevreye saygısı ile,

Güçlü mali yapısı ile,

Çalışanların kesintisiz hizmetiyle,

bilinen ve övülen KOBİ'ler kuruyoruz.KALİTE POLİTİKAMIZ

A4 Kobi Danışmanlık olarak kalite politikalarımız ;

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan danışman firma olmayı,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Başlanan her projeyi zamanında,en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir